Doelstelling

Stichting Het Groene Kruis Hengelo Gld. heeft tot doel het ondersteunen van initiatieven die gerelateerd zijn aan zorg en welzijn , in de breedste zin van het woord, van personen en instanties/verenigingen/groepen.

Het gaat hierbij om aanvragen die niet uit de reguliere voorzieningen kunnen worden bekostigd.

Reacties zijn gesloten.