Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen via de website worden ingediend. U vindt een formulier onder de link aanvraagformulier. Het formulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld.

Nadat het bestuur een besluit heeft genomen wordt de aanvrager zo spoedig mogelijk ingelicht.

Betaling zal uitsluitend plaats vinden na ontvangst van rekeningen, nota’s, kwitanties enz.

Reacties zijn gesloten.