Welkom

In 2006 is de vereniging Het Groene Kruis omgezet in stichting Het Groene Kruis.

Het bestuur van de stichting beheert een aanzienlijk kapitaal van de voormalige Groene Kruis Vereniging. Dit kwam tot stand door de verkoop van het oude Groene Kruis gebouw aan de Kastanjelaan. Door de omzetting in een stichting is het vermogen bewaard gebleven (of in stand gehouden) om ingezet te kunnen worden voor projecten op het gebied van zorg en welzijn aan inwoners, verenigingen of instellingen in de voormalige gemeente Hengelo Gld.

Het bestuur van de stichting zorgt ervoor dat het geld besteed wordt aan inwoners, verenigingen of instellingen in de voormalige gemeente Hengelo Gld, op het gebied van dienst- en zorgverlening. Vooral in een periode waar overheden het door bezuinigingen moeten laten afweten, kan de stichting soms een helpende hand reiken. Het bestuur ziet uit naar gefundeerde wensen van mensen, individuen of groepen, om ze te helpen deze te realiseren.

Reacties zijn gesloten.